laatst bijgewerkt: 22 juni 2014
Copyright © 1999/2014 De Beeldhouwwinkel en MR Creatie

Iers kruis

Pierre de Lens

9/20

figuratief | symbool | ruwe steen | tekst

...