laatst bijgewerkt: 14 april 2009
Copyright © 1999/2009 De Beeldhouwwinkel

Ruwe steen met vlak reliëf

Serpentijn

11/20

figuratief | symbool | ruwe steen | tekst

...