laatst bijgewerkt: 22 juni 2014
Copyright © 1999/2014 De Beeldhouwwinkel en MR Creatie

Ruwe steen met vlak reliëf

Serpentijn

11/20

figuratief | symbool | ruwe steen | tekst

...