laatst bijgewerkt: 22 juni 2014
Copyright © 1999/2014 De Beeldhouwwinkel en MR Creatie

Het plaatsen van een gedenksteen is een stap verder in de rouwverwerking.
Mensen die naar eigen inzicht een uniek grafbeeld of een bijzondere gedenksteen willen plaatsen bieden wij de mogelijkheid hun eigen ideeën en wensen door ons te laten realiseren.

U kunt een eigen ontwerp door ons laten uitvoeren, of wij kunnen u helpen bij het vertalen van uw wensen, gevoelens en voorstellingen naar een ontwerp.
Naast de naam en de data kan er nog voor een begeleidende tekst gekozen worden. De letters zijn handgehakt en niet - zoals gebruikelijk - gezandstraald.

U kunt kiezen voor een uniek letter ontwerp of voor een bestaand lettertype. Losse tekstplaten kunnen in steen of brons uitgevoerd worden.